tylny

Tylnymi drzwiami «niezauważalnie, np. w tajemnicy lub podstępem»: Przeciwni byliśmy jednak pomysłowi utworzenia inspekcji drogowej. Przepis został wprowadzony niejako tylnymi drzwiami, jako rządowa poprawka do ustawy (...). KSz 28/03/2002.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • tylny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mieszczący się, ustawiony z tyłu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tylna noga psa. Tylna brama. Tylne drzwi. Tylne szeregi żołnierzy. Tylne światła samochodu.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tylny — 1. «znajdujący się, umieszczony w tyle, na tyle czegoś» Tylne siedzenie. Tylne koła samochodu. Tylna kieszeń. Tylne wyjście. Tylne łapy, odnóża, płetwy. ∆ wojsk. Straż tylna «oddział lub pododdział żołnierzy ubezpieczający od tyłu siły główne w… …   Słownik języka polskiego

  • drzwi — 1. Chodzić od drzwi do drzwi «żebrać»: Skarżyć się Bogu na głód będziemy mieć prawo dopiero wtedy, gdy wszyscy zaczniemy chodzić od drzwi do drzwi, prosząc o chleb (...). Z. Kossak, Pożoga. 2. Drzwi się gdzieś nie zamykają «gdzieś jest duży ruch …   Słownik frazeologiczny

  • bezan — m IV, D. u, Ms. bezannie; lm M. y 1. żegl. «żagiel gaflowy na bezanmaszcie» 2. żegl. «tylny maszt na dwumasztowym żaglowcu» ‹hol.› …   Słownik języka polskiego

  • bezanmaszt — m IV, D. u, Ms. bezanmasztszcie; lm M. y żegl. «tylny maszt na trzymasztowym żaglowcu o ożaglowaniu gaflowym» ‹hol. + maszt› …   Słownik języka polskiego

  • jol — m I, D. a; lm M. e, D. i a. ów 1. żegl. «statek dwumasztowy z ożaglowaniem gaflowym, mający maszt tylny niższy od przedniego i ustawiony poza trzonem sterowym; ożaglowanie takiego statku» 2. żegl. «kilkuwiosłowa łódź okrętowa» ‹niem.› …   Słownik języka polskiego

  • karawela — ż I, DCMs. karawelali; lm D. karawelael «jednopokładowy żaglowiec z XV XVIII w., o wysokich kasztelach na dziobie i rufie, o trzech masztach, z których tylny miał ożaglowanie skośne, a pozostałe rejowe» ‹fr. z port.› …   Słownik języka polskiego

  • kecz — m II, D. a; lm M. e, D. y żegl. «żaglowiec o żaglach skośnych i dwóch masztach, z których tylny jest znacznie niższy od przedniego i umieszczony przed kołem sterowym» ‹ang.› …   Słownik języka polskiego

  • lik — I m III, D. u, N. likkiem, blm dziś tylko w wyrażeniu: Bez liku «bardzo dużo, wiele» II m III, D. u, N. likkiem; lm M. i 1. żegl. «wzmocniony brzeg żagla» Górny, dolny, przedni, tylny lik. 2. ryb. «lina, do której bezpośrednio przymocowuje się… …   Słownik języka polskiego

  • odwłok — m III, D. a a. u, N. odwłokkiem; lm M. i «tylny odcinek ciała stawonogów, leżący za tułowiem» Odwłok raka, motyla …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.